Vaša cena:

5,30 €Kúpiť knihu

Poštovné
zadarmo

Podrobnosti o knihe

  • Vydanieprvé, december 2007
  • Kategóriamedicína
  • Počet strán144
  • Formát15 x 21 cm
  • Ilustráciečierno-biele
  • Väzbaflexi
  • ISBN978-80-89057-18-4

Publikácia je písaná zrozumiteľne a prehľadne, aby zaujala študentov medicíny a lekárov. Princípy vakcinácie však objasní aj pre ostatných odborníkov a záujemcov.

Autori knihy správne vycítili, že bez pochopenia pravidiel imunológie nie je možné chápať proces vakcinácie. Vývoj očkovacích látok pokračuje veľmi rýchlo. Je však potrebné, aby tí, ktorí majú tento výdobytok medicíny aplikovať v praxi, boli dostatočne vzdelaní a k tomu bude táto publikácia bez pochýb pomáhať.

Kniha môže slúžiť lekárom v praxi aj ako učebná pomôcka pre študentov medicíny, frekventantov bakalárskeho štúdia, pracovníkov v laboratóriách a ďalších.

Knihu zatiaľ nikto nehodnotil. Buďte prvý a pridajte Vaše hodnotenie.

Pridajte Vaše hodnotenie
Vaše hodnotenie:

Lekárska Vakcinológia nielen pre medikov.

Očkovanie, ktorého význam je historicky veľmi silno zapísaný, je a zostane jedným z najväčších objavov ľudstva. Napriek tomu sa tu a tam ozývajú názory rôznych antivakcinačných skupín, medzi ktorými sa dajú nájsť aj medicínski vzdelaní ľudia, ktorým možno chýbalo viac informácií o tomto procese boja s nebezpečnými ochoreniami. Autori knihy veľmi správne vycítili, že bez pochopenia základných pravidiel imunológie nie je možné chápať celý proces vakcinácie a preto hneď v prvej kapitole ľahkou a prístupnou formou vysvetľujú princípy imunitných pochodov súvisiacich s vakcináciou. Aj pod nárast a rozširovanie kontraindikácii vo vakcinácii sa veľkou mierou podpisuje neznalosť vakcinačnej imunológie. Kapitola o očkovaní zvláštnych skupín je veľmi vhodne vytvorená spôsobom , aby prispela k odbúraniu zbytočných odložení očkovania, ktoré pramenia snáď len z  obmedzených informácii očkujúceho. Zvlášť treba pochváliť a vyzdvihnúť kapitoly terminológia a prílohy.

Celá publikácia je písaná veľmi zrozumiteľne, prehľadne tak, aby zaujala už budúcich vakcinujúcich lekárov, ale aby v nej našli všetko to, čo k objasneniu vakcinácie potrebujú aj ostatní odborníci .

Vývoj očkovacích látok pokračuje veľmi rýchlo. Je však potrebné, aby tí, ktorí majú v konečnom dôsledku tento výdobytok medicíny aplikovať v praxi boli dostatočne vzdelaní a k tomu bude táto poblikácia bez pochýb pomáhať. O potrebe takto koncipovanej publikácie na našom trhu a hlavne medzi „študentskou-medickou „ literatúrou nie je vôbec potrebné diskutovať.


MUDr. Danica Maslenová, MPH
http://verejnezdravotnictvo.szu.sk/?utm_source=azet.sk&utm_medium=profil&utm_campaign=azet-katalog
Elena Nováková

Elena Nováková

Narodila sa 14. 8. 1960 v Lučenci. V roku 1985 ukončila štúdium medicíny na Karlovej Univerzite v Prahe a od roku 1985 pracuje na mikrobiologickom oddelení v Žiline. V roku 1989 získala špecializáciu 1. stupňa v lekárskej mikrobiológii a v roku 1995 špecializáciu 2. stupňa. V roku 2003 obhájila dizertačnú prácu na tému Hemofilové infekcie a bol jej udelený titul PhD na Komenského Univerzite v Bratislave. Zúčastnila sa zahraničných študijných a pracovných pobytov. Podieľala sa na príprave a realizácii viacerých odborných študií a projektov s medzinárodnou účasťou v oblasti mikrobiológie (POET, INCO Copernicus, VEGA a KEGA). Je autorkou alebo spoluautorkou viacerých odborných publikácii, učebných textov a monografií uverejnených na Slovensku aj v zahraniči. Jej publikácie sú citované v renomovaných zahraničných časopisoch a registrované vo svetových citačných indexoch.

Opakovane získala cenu SLS za najlepšiu publikáciu. V roku 2012 habilitovala na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci s témou Mikrobiológia – veda pre diagnostiku, surveillance, výskum a spoluprácu a bol jej udelený titul docent v odbore Klinická mikrobiológia. V súčasnosti pôsobí ako vedúca Národného referenčného centra pre hemofilové infekcie, od roku 2002 ako vedúca Ustavu mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine a ako odborný garant v odbore Klinická mikrobiológia.

Ďalšie knihy od tohto autora:
Cyril Klement

Cyril Klement

Regionálny hygienik a vedúci služobného úradu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, má rozsiahlu prax a skúsenosti v oblasti biologických zbraní, je aktívny v mnohých domácich aj zahraničných inštitúciách:

• Vedúci Informačného centra pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane

• Zástupca MZ SR pre laboratórnu činnosť v komisii EÚ HSC C3 DG Sanco.

• Biologický expert Senior Civil Emergency Planning – Civil Protection Committee, NATO HQ (zastupujúci Ministerstvo vnútra SR)

• Hlavný odborník Hlavného hygienika pre klinickú mikrobiológiu

• Vedúci Národného informačného centra pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane

• Vedúci Národného referenčného centra pre pneumokokové nákazy

• Vedúci špecializovaného pracoviska pre vírusové hepatitídy

• Člen vedeckej rady a Fakulty verejného zdravotníctva SZU

• Člen vedeckej rady Fakulty zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

• Národný kontaktný špecialista pre biologické zbrane (ISU BWC)

• Kontaktná osoba pre implementáciu aktivít ECDC v oblasti mikrobiológie

• Zástupca SR v HSC, sekcia CBRN, zástupca rezortu zdravotníctva v problematike biopreparadness

Ďalšie knihy od tohto autora:
Vladimír Oleár

Vladimír Oleár

Lekársku fakultu hygienickú Univerzity Karlovej v Prahe ukončil v roku 1981. Po ukončení vysokej školy nastúpil na Okresnú hygienickú stanicu v Žiline na odbor epidemiológie, kde pracoval v rôznych funkciách až do roku 1995. Podieľal sa na riešení viacerých projektov v oblasti hygieny a epidemiológie, spolupracoval pri zavádzaní informačných systémov do epidemiológie a verejného zdravotníctva, ako napr. EPIS (Epidemiologický informačný systém), ISOP (Informačný systém očkovania populácie), aplikácia a využitie EPI Info v epidemiológii a pod. Od roku 1993 pôsobil ako celoslovenský koordinátor pre postexpozičnú imunizáciu proti VHA, v rokoch 1993 – 1995 bol členom imunizačnej komisie MZ SR, koordinátor Národného centra pre Haemophilus influenzae typ B v SR. Prvá špecializačná atestácia v odbore hygiena a epidemiológia v roku 1984 na ILF Bratislava, druhá v odbore epidemiológia v roku 1987 tiež na ILF Bratislava. V roku 1992 ukončil doktorandské štúdium – kandidát vied, na LF UK Bratislava v odbore epidemiológia. V roku 2000 ukončil štúdium súdneho inžinierstva a následne bol vymenovaný za súdneho znalca v odbore hygiena a epidemiológia pri krajskom súde v Žiline. V roku 2009 habilitoval na fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave s titulom docent. Absolvoval viacero národných a medzinárodných kurzov a školení.

Prednášal na domácich a zahraničných kongresoch v oblasti verejného zdravotníctva a epidemiológie. Je zakladajúcim členom SEA (Slovenskej epidemiologickej asociácie), čestným členom výboru SEVS (Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti), držiteľom viacerých ocenení, bronzovej a striebornej pamätnej medaily prof. Červenku. Je členom vedeckej rady Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 120 odborných publikácií v epidemiologii a vakcinológii.

Od roku 1996 bol riaditeľom slovenského zastúpenia Pasteur Meriux (Sanofi Aventis, Sanofi Pasteur) svetového výrobcu očkovacích látok. Pôsobil ako externý učiteľ na Trnavskej univerzite na fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, Jeseniovej lekárskej fakulte v Martine, na Ústave verejného zdravotníctva

LF UPJŠ v Košiciach. V súčasnosti je externým pedagógom na Katedre epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Ďalšie knihy od tohto autora:
lekarska_vakcinologia.pdf
139 kB

Napíšte nám