Lekárska parazitológia

Elena Nováková, a kol.

Vaša cena:

4,10 €Kúpiť knihu

Poštovné
zadarmo

Podrobnosti o knihe

  • Vydanieprvé, november 2006
  • Kategóriamedicína
  • Počet strán96
  • Formát15 x 21 cm
  • Ilustráciečierno-biele
  • Väzbaflexi
  • ISBN80-89057-13-6

Problematika práce Lekárska parazitológia je aktuálna, spracovaná komplexne, prezentovaná zaujímavým, výstižne stručným a zrozumiteľným spôsobom.

Zdôrazňuje výskyt vybraných medicínsky závažných parazitóz so zreteľom na parazitárne infekcie prevažne sa nachádzajúce v tropických a subtropických oblastiach sveta a upozorňuje na možnosť importácie niektorých tropických parazitárnych nákaz na územie SR. Vzhľadom na často bezpríznakovo prebiehajúce infekcie podčiarkuje význam indikácie a spôsobu odberu materiálu, ako aj cielených laboratórnych parazitologických vyšetrení, čo sa patrične rozoberá a dokumentuje v prílohe Laboratórna diagnostika v lekárskej parazitológii.

Práca autorov Eleny Novákovej, Tatiany Kubíčkovej a Františka Ondrisku, ako expertov v oblasti parazitológie a mikrobiologickej diagnostiky, môže slúžiť ako učebná pomôcka pre študentov medicíny, frekventantov bakalárskeho štúdia, pracovníkov v parazitologických labolatóriách, ale aj mnohým iným.

Knihu zatiaľ nikto nehodnotil. Buďte prvý a pridajte Vaše hodnotenie.

Pridajte Vaše hodnotenie
Vaše hodnotenie:
Elena Nováková

Elena Nováková

Narodila sa 14. 8. 1960 v Lučenci. V roku 1985 ukončila štúdium medicíny na Karlovej Univerzite v Prahe a od roku 1985 pracuje na mikrobiologickom oddelení v Žiline. V roku 1989 získala špecializáciu 1. stupňa v lekárskej mikrobiológii a v roku 1995 špecializáciu 2. stupňa. V roku 2003 obhájila dizertačnú prácu na tému Hemofilové infekcie a bol jej udelený titul PhD na Komenského Univerzite v Bratislave. Zúčastnila sa zahraničných študijných a pracovných pobytov. Podieľala sa na príprave a realizácii viacerých odborných študií a projektov s medzinárodnou účasťou v oblasti mikrobiológie (POET, INCO Copernicus, VEGA a KEGA). Je autorkou alebo spoluautorkou viacerých odborných publikácii, učebných textov a monografií uverejnených na Slovensku aj v zahraniči. Jej publikácie sú citované v renomovaných zahraničných časopisoch a registrované vo svetových citačných indexoch.

Opakovane získala cenu SLS za najlepšiu publikáciu. V roku 2012 habilitovala na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci s témou Mikrobiológia – veda pre diagnostiku, surveillance, výskum a spoluprácu a bol jej udelený titul docent v odbore Klinická mikrobiológia. V súčasnosti pôsobí ako vedúca Národného referenčného centra pre hemofilové infekcie, od roku 2002 ako vedúca Ustavu mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine a ako odborný garant v odbore Klinická mikrobiológia.

Ďalšie knihy od tohto autora:
lekarska_parazitologia.pdf
101 kB

Napíšte nám

Naše stránky používajú cookies na zabezpečenie plného rozsahu funkcií (registrácia/prihlasovanie, nákupný košík, online platba). Tieto cookies majú podľa účelu životnosť od 1 hodiny do 365 dní od ich vzniku. Ďalšie cookies môže ukladať analytická služba Google Analytics. Cookies neobsahujú osobné údaje v čitateľnej podobe a v žiadnom prípade sa nesprístupňujú tretím stranám. Ak nezmeníte nastavenie Vášho prehliadača, používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

ROZUMIEM A SÚHLASÍM