Kontakt

PRO, s.r.o.
Rudlovská cesta 53
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36021563
IČ DPH: SK2020086046

Obchodný register Okresného súdu B.Bystrica, vložka č. 4565/S

+421 48 4141 331 objednavky@pro.sk 48.745599, 19.152721

Napíšte nám

Naše stránky používajú cookies na zabezpečenie plného rozsahu funkcií (registrácia/prihlasovanie, nákupný košík, online platba). Tieto cookies majú podľa účelu životnosť od 1 hodiny do 365 dní od ich vzniku. Ďalšie cookies môže ukladať analytická služba Google Analytics. Cookies neobsahujú osobné údaje v čitateľnej podobe a v žiadnom prípade sa nesprístupňujú tretím stranám. Ak nezmeníte nastavenie Vášho prehliadača, používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

ROZUMIEM A SÚHLASÍM