Verejné zdravotníctvo a jeho história v banskobystrickom regióne v kontexte Slovenska

Cyril Klement, a kol.

Vaša cena:

24,00 €Kúpiť knihu

Poštovné
zadarmo

Podrobnosti o knihe

  • Autor textuCyril Klement a kol.
  • Vydanieprvé, október 2016
  • Kategóriazdravotníctvo, literatúra faktu
  • Počet strán456
  • FormátA4, 21 × 30 cm
  • Väzbapevná, laminovaný obal
  • Jazykslovenský
  • ISBN978-80-89057-61-0

Publikácia podrobne mapuje históriu a činnosť verejného zdravotníctva / hygienickej služby v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Žiar nad Hronom, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš od čias cisárovnej Márie Terézie po dnes. Čitateľov môžu zaujať historické reálie, aké nenájde v žiadnej inej publikácii na jednom mieste – postavy a osudy župných mestských a komorských lekárov a lekárnikov, karantény a epidémie v stredoveku a novoveku, osobnosti a inštitúcie verejného zdravotníctvo v rokoch 1918 – 1945 až do súčasnosti.

Veľká časť publikácie je venovaná súčasným úlohám a činnosti verejného zdravotníctva v SR, štruktúre jeho odborov, ako sú životné prostredie a zdravie, ochrana zdravia pri práci, ochrana zdravia detí a mládeže, starostlivosť o zdravú výživu obyvateľstva, výchova k zdraviu, epidemiológia prenosných ochorení, ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením až po činnosť lekárskej mikrobiológie.

Knihu obohacuje viac ako 120 profilov významných osobností medicíny a verejného života od Hippokrata po nedávnu minulosť.

Knihu zatiaľ nikto nehodnotil. Buďte prvý a pridajte Vaše hodnotenie.

Pridajte Vaše hodnotenie
Vaše hodnotenie:

Slovo recenzenta

Konštatujem, že ide o vynikajúce dielo. Svojím koncepčným poňatím, bohatým historickým a faktografickým spracovaním vypĺňa doterajšie medzery v informovanosti o histórii, faktoch i osobnostiach, ktoré formovali, usmerňovali a realizovali dianie v oblasti zdravotníctva na Slovensku od 16. storočia cez 19. a 20. storočie do súčasnosti.

Autorom sa podarilo previazať a zvýrazniť odbornú spoluprácu siete zariadení verejného zdravotníctva so sieťou liečebných zariadení, v nadväznosti na zdravotný stav populácie a negatívne pôsobiace faktory.

MUDr. Josef Komoň, PhD.
recenzent

Vyšla nová publikácia o verejnom zdravotníctve

V poradí už šiesta autorská publikácia z pera prof. MUDr. Cyrila Klementa a kol., týkajúca sa verejného zdravotníctva, vyšla v týchto dňoch vo vydavateľstve PRO Banská Bystrica. Je cenným prínosom nielen pre odborníkov v tejto oblasti, ale aj pre celú medicínsku obec, študentov tohto odboru, či laickú verejnosť, pretože podáva plastický obraz o histórii a súčasnosti verejného zdravotníctva v Banskobystrickom kraji s historickými súvislosťami, ktoré sa v tomto odbore diali na celom Slovensku.

Publikácia pod názvom Verejné zdravotníctvo a jeho história v Banskobystrickom kraji v kontexte Slovenska popisuje činnosť a históriu verejného zdravotníctva alebo hygienickej služby v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Žiar nad Hronom, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš od chvíľ, kedy sa začala písať história tohto odboru už za prvej Československej republiky nadväzujúc na osvietenecký prístup cisárovnej Márie Terézie k zdravotníctvu. Od historických reálií (župní, mestskí, komorskí lekári a lekárnici, karantény a epidémie v Baanskej Bystrici, verejné zdravotníctvo v rokoch 1918 – 1939, či v rokoch 1939 až 1945 a pod.) autor plynule prechádza k súčasným úlohám a náplni činnosti verejného zdravotníctva v SR. V tejto kapitole sa venuje jednotlivým jeho odborom, ako životné prostredie a zdravie, ochrana zdravia pri práci, či ochrana zdravia detí a mládeže, starostlivosti o zdravú výživu obyvateľstva, výchove k zdraviu, epidemiológii prenosných ochorení, cez ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením až po činnosť lekárskej mikrobiológie. Okrem podrobnej histórie verejného zdravotníctva v Banskobystrickom kraji sa autor a kol. zaoberá aj najvýznamnejšími problémami v práci hygienickej služby na východnom Slovensku, verejným zdravotníctvom v armáde a prezentuje život a prácu predstaviteľov verejného zdravotníctva, či osobností verejného života a medicíny od roku 1918 po súčasnosť.

„Za prácou verejného zdravotníctva sú aj príbehy a osudy mnohých ľudí od známych osobností až po anonymných terénnych pracovníkov, ktorí svoje životy zasvätili práci v prospech svojich spoluobčanov. Táto kniha je pripomenutím, že veľké diela – ktorým verejné zdravotníctvo v súčasnosti bezpochyby je, vznikajú trpezlivou a poctivou prácou zanietených ľudí,“ zdôraznil na záver tejto publikácie jej autor. Dodal, že súčasné verejné zdravotníctvo možno definovať ako vedu a umenie prevencie chorôb, predlžovanie života a podpora, ochrana a zlepšovanie zdravia prostredníctvom organizovaného úsilia spoločnosti.

Spracovala Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica

http://www.vzbb.sk/sk/tlacove_spravy/2016/ts947.php
Cyril Klement

Cyril Klement

Regionálny hygienik a vedúci služobného úradu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, má rozsiahlu prax a skúsenosti v oblasti biologických zbraní, je aktívny v mnohých domácich aj zahraničných inštitúciách:

• Vedúci Informačného centra pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane

• Zástupca MZ SR pre laboratórnu činnosť v komisii EÚ HSC C3 DG Sanco.

• Biologický expert Senior Civil Emergency Planning – Civil Protection Committee, NATO HQ (zastupujúci Ministerstvo vnútra SR)

• Hlavný odborník Hlavného hygienika pre klinickú mikrobiológiu

• Vedúci Národného informačného centra pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane

• Vedúci Národného referenčného centra pre pneumokokové nákazy

• Vedúci špecializovaného pracoviska pre vírusové hepatitídy

• Člen vedeckej rady a Fakulty verejného zdravotníctva SZU

• Člen vedeckej rady Fakulty zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

• Národný kontaktný špecialista pre biologické zbrane (ISU BWC)

• Kontaktná osoba pre implementáciu aktivít ECDC v oblasti mikrobiológie

• Zástupca SR v HSC, sekcia CBRN, zástupca rezortu zdravotníctva v problematike biopreparadness

Ďalšie knihy od tohto autora:

Napíšte nám

Naše stránky používajú cookies na zabezpečenie plného rozsahu funkcií (registrácia/prihlasovanie, nákupný košík, online platba). Tieto cookies majú podľa účelu životnosť od 1 hodiny do 365 dní od ich vzniku. Ďalšie cookies môže ukladať analytická služba Google Analytics. Cookies neobsahujú osobné údaje v čitateľnej podobe a v žiadnom prípade sa nesprístupňujú tretím stranám. Ak nezmeníte nastavenie Vášho prehliadača, používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

ROZUMIEM A SÚHLASÍM