Slovanské balady a piesne

Vyšivanka/Lada

Hodnotenie čitateľov

Vaša cena:

6,00 €Kúpiť CD

Poštovné
zadarmo

Podrobnosti o titule

  • SOZA BIEMXW 0005 2 331

Obsahom aj formou unikátny dvojalbum audio-video CD/DVD prináša poctivú, neafektovanú, jemnú melodiku tradičných, ale aj moderných balád. Ak ste už mali zimomriavky pri počúvaní emotívne silnej hudby, tak táto vás nesklame. Zároveň pohladí dušu a pribrzdí večný zhon. Dve dámy – speváčky z východu Slovenska – sú potvrdením, že z tejto oblasti obvykle prichádzajú zaujímavé hudobné podnety. Tvorivo ich dopĺňajú vynikajúci mladí hráči na violončelo, flautu, gitaru a cimbal.

Jozef (26.3.2009)

dobré
Veľmi dobré - a pekné!
Pridajte Vaše hodnotenie
Vaše hodnotenie:

Hudobný život 10/2004

Po otvorení obalu albumu Slovanské balady a piesne mi do rúk spadli naraz dva disky, jeden audio a druhý video vo formáte DVD. Zo zvedavosti som si, samozrejme, najskôr pozrel ten druhý. Štyri profesionálne zvládnuté videoklipy a jeden rozhovor, ktorý ako-tak zodpovedal niektoré z mojich nespočetných otázok. Medzi inými napríklad aj tú základnú, čo je to vlastne tá Vyšivanka-Lada? „Dve ženy, dve dámy, dve speváčky. Už viac ako desať rokov rozdávajú radosť, budia spomienky, zohrievajú srdcia, vyvolávajú slzy dojatia. Poznajú ich v Európe, Amerike, Austrálii...“ Ako citát napovedá, za názvom Vyšivanka alebo Lada sa naozaj ukrývajú dve dámy. Ľubov Gerusová, speváčka a gitaristka, učiteľka hudby, absolventka konzervatória v odbore hry na husle, a Adriana Ballová, speváčka a herečka, absolventka hudobno-dramatického odboru košického Konzervatória. Spolu pôsobia už dvanásť rokov, pravidelne koncertujú najmä doma na východnom Slovensku, ale aj v zahraničí, a v roku 1997 vydali v hudobnom vydavateľstve DUB-ART Prešov svoju prvú profilovú magnetofónovú kazetu so 17 skladbami. Volala sa, ako ináč, Vyšivanka Lada. Slovanské balady a piesne (nahraté v predošlom roku v štúdiu Music Master v Banskej Bystrici) sú ich ďalším projektom, v luxusnej CD/DVD forme. 16 skladieb a 5 videoklipov spolu s poeticky ladeným bukletom vás unesú do iného sveta, vytvoria originálnu atmosféru, asi typickú pre tieto dve speváčky. Obsah platne tvoria prevažne ľudové piesne. Ukrajinské, rusínske, ruské, ale i slovenské a moravské, slovom slovanské v špecifickom štýlovom spracovaní. Nájdeme tu však aj zhudobnenú poéziu Rúfusa či Jesenina. Všetky piesne majú spoločnú črtu, a tou je akási melancholickosť, jemnosť, možno clivosť vtkaná do textov a hudby, no najmä hlboká precítenosť. Baladickými by sme ich však nazývali nesprávne, pretože by museli byť lyrickými, epickými a dramatickými s prvkami tragédie súčasne, a to rozhodne nie sú. Prinášajú pokoj, rozjímanie, bez ohľadu na jazyk, v ktorom sa spievajú. Dominantným je dvojhlasný spev protagonistiek s nenásilným sprievodom jedinej gitary. Zvuk zoskupenia je vskutku a výsostne jednoduchý, dalo by sa povedať banálny, no v tom najpozitívnejšom význame tohto slova. Aj tu platí, že v jednoduchosti je krása. A sympatická je najmä spontánnosť, úprimnosť a nenásilnosť, ktorá, žiaľ, množstvu dnešných originálnych slovenských hudobných produktov chýba. „Na nič sa to nehrá..., len na to, čím to aj skutočne je.“ Harmonická stránka hudby, tempo a rytmus sprievodu podčiarkujú charakter predlohy, čo pri parafrázovaní ľudových piesní týmto aparátom nebýva samozrejmosťou. Aj aranžmány, obohacujúce zvukovú paletu hudobnej predlohy, sa správajú priateľsky k originálnemu materiálu. Spomedzi piatich hosťujúcich interpretov sa mi ako najprínosnejšia javí práve spolupráca s flautistkou Laurou Naňovou. Čísla, na ktorých participuje, obohacuje svojou vyspelou technikou, kultivovaným zvukom a, zdá sa, aj vlastnou otvorenou muzikalitou. Žiadaný vhodný kontrast prináša aj múdre a uvážlivé využitie violončela, druhej gitary, cimbalu či husieľ v gescii aranžérky Ľ. Gerusovej. Hlavný je však ženský dvojhlas. A ten je prekvapivo čistý, vyrovnaný v zmysle frázovania a do detailu prepracovaný. Vo všeobecnosti je druhý, spodný hlas o niečo prieraznejší ako vrchný vedúci hlas, čo najmä pri počúvaní v slúchadlách prináša istý nepokoj. Tento maličký nedostatok však vyrovnáva vzácna povaha hudobného materiálu piesní, kde sú si oba hlasy melodicky úplne rovnocenné, takže nie je možné niektorý z nich považovať za nadradený. Vo väčšine piesní ide o spievanie v paralelných intervaloch, a preto by sa z pohľadu skladateľa žiadalo obohatiť hudobný čas o občasné polyfonické, alebo prinajmenšom nesynchrónne narábanie s hlasmi, ktoré by prinieslo viac kontrastu do tejto vzácnej dramaturgickej jednoty. Viac informácií by zniesol aj prebal, kde by nemuseli chýbať čísla trackov pri textoch jednotlivých piesní, a takisto pri menách hosťujúcich interpretov. To sú ale chybičky krásy, bez ktorých sa snáď žiaden album nezaobíde. Jeho pozitívom je však všetko ostatné. A ako bonus výborne spracovaná webová stránka www.vysivanka.sk, na ktorú toto CD odkazuje prípadných záujemcov o samotný nosič, alebo o živé koncerty. To je ďalší z neoceniteľných technických vkladov zaiste zručného tímu spolupracovníkov, synergeticky umocňujúci umelecké snaženie dvojice žien. Ich ľudská a duševná výpoveď je jasná, zrozumiteľná a úprimná. Aj preto tieto dve navonok skromné, no vnútorne bohaté speváčky možno nazvať dámami.

Robert Faltus

http://old.hc.sk/webHZ/2004/10_2004.pdf

VYŠIVANKA - LADA: Slovanské balady a piesne

Obsahom aj formou unikátny dvojalbum CD/DVD prináša autentickú, neafektovanú, jemnú melodiku tradičných, ale aj moderných balád v jazykoch viacerých slovanských národov. Anonymní autori z minulých storočí určujú žáner témami lásky a nádeje, ktoré dopĺňajú zhudobnené úvahy básnikov Rúfusa, Jesenina a Zborovjana. Ak ste už zažili zimomriavky pri počúvaní emotívne silnej hudby, tak táto vás nesklame. Zároveň pohladí dušu a pribrzdí večný zhon. Dve dámy speváčky potvrdzujú, že z východu Slovenska obvykle prichádzajú zaujímavé hudobné podnety. Tvorivo ich dopĺňajú vynikajúci mladí hráči na čelo, flautu, gitaru a cimbal. Nie je to folklór, aj keď korene sú v ľudovej a chrámovej hudbe.

Po prvej kolekcii na MC z roku 1998 nasledovali koncerty doma i v zahraničí, bez mediálneho šumu. Takže nový dvojalbum je nový len formou a poskytuje jeden z možných pohľadov na vývoj tohto vokálneho dua. Za málo peňazí, ale veľa muziky. Určite zaujme úžasný súzvuk hlasov a citlivé doprovody. Tých pár videoklipov je možno luxusom na DVD, ale zámer bol vizuálne priblížiť neznáme, možno éterické, ale reálne speváčky. Básnik Milan Rúfus v sprievodnom slove hovorí: „Balada je dieťaťom dlhovekej ľudskej skúsenosti.“ Bolo by dobré, keby tento návrat ku koreňom poslúžil aj ako inšpirácia a zdroj sebadôvery pre ďalších hudobníkov. Aj na Slovensku máme originálny zvuk, ktorý má čím obohatiť svetovú hudobnú kultúru.

http://kultura.sme.sk/hudba/2737/vysivanka--lada-slovanske-balady-a-piesne.html
Vyšivanka/Lada

Vyšivanka/Lada

Ženské spevácke duo z Košíc – Adriana Ballová a Ľubov Gerusová.

Už viac ako dvadsať rokov rozdávajú radosť, budia spomienky, zohrievajú srdcia, vyvolávajú slzy dojatia. Poznajú ich v Európe, Amerike, Austrálii. Komorné akcie striedajú s open-air festivalmi. Majú poslucháčov doslova od prenatálneho veku až za hrob. Ich hlasy vítajú do života a odprevádzajú na poslednej ceste. Oživili to, čo je naše - slovanské, čo nám chce vziať konzumná kultúra, hudba bez ducha. Spievajú ukrajinské, ruské, rusínske, slovenské a moravské balady a baladické piesne. Okrem tradičných motívov zhudobnili aj poéziu Jesenina či Rúfusa.

Mgr. Ľubov Gerusová (spev, gitara, husle) je absolventkou konzervatória v odbore husle, magisterský diplom získala na Katedre hudby Fakulty humanitných vied na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti učí na Základnej umeleckej škole hru na gitaru a na husle. Čerpá zo svojich ukrajinských koreňov, ale baladickú pieseň doviedla ďalej. Pri koncertoch na Ukrajine prekvapuje aj domácich, pretože túto tradíciu tam v súčasnosti takmer nikto neoživuje.

Adriana Ballová (spev) je absolventkou hudobno-dramatického odboru košického konzervatória. Stále angažmán má teraz v činohre Štátneho divadla Košice. Okrem divadla účinkuje v rozhlase, televízii a dabingu.

Napíšte nám