Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie

Peter Ondruš

Vaša cena:

9,00 €Kúpiť knihu

Poštovné
zadarmo

Podrobnosti o knihe

  • Vydanieprvé, 2014
  • Jazykslovenský
  • Kategóriamedicína, zdravotníctvo
  • Počet strán320
  • Ilustráciegrafy, tabuľky
  • Formát17 x 24 cm
  • Väzbabrožovaná, laminovaný obal
  • ISBN978-80-89057-47-4

Monografia je určená študentom medicíny, ošetrovateľstva, ale aj zdravotníckym manažérom. Poskytuje komplexný prehľad o zdravotníckych systémoch viac ako 60 krajín sveta.

Úvodná kapitola popisuje základné charakteristiky systémov, metódy ich posudzovania, ako aj nástroje na ich modernizáciu.

Druhá kapitola sa venuje zdravotníckym systémom jednotlivých krajín. Pri popise sa pridržiava štruktúry Svetovej zdravotníckej organizácie. Na porovnanie parametrov a výkonnosti jednotlivých zdravotníckych systémov slúžia prehľadné grafy vytvorené z databáz WHO, Svetovej banky a CIA Factbook. Moderné technológie, medzinárodná spolupráca, obchod a presuny tovarov, pracovnej sily, ochorení a rizík vytvorili novú dimenziu medzinárodného zdravia a výzvy pre zdravotnícke systémy, ktoré ďaleko prekračujú hranice jednotlivých štátov. Ďalšie skúmanie detailov umožňujú odkazy na internetové stránky a použitú literatúru.

Záverečná kapitola je venovaná aspektom globalizačných trendov, ako sú zdravotná turistika, migrácia zdravotníckych pracovníkov, odliv mozgov a pod. Štruktúra publikácie umožňuje čitateľovi voľne sa pohybovať medzi jednotlivými kapitolami a vracať sa k nim podľa potreby a záujmu. Poskytuje základné a prehľadné informácie každému, koho zaujímajú odpovede na problémy súvisiace s rastúcimi nákladmi na zdravotnú starostlivosť v podmienkach meniacich sa demografických parametrov, ako sú starnúca populácia, epidemický výskyt ochorení spôsobených nesprávnym životným štýlom a pod. Možné riešenia presahujú rámec zdravotníckych systémov a vyžadujú si celospoločenský prístup.

Knihu zatiaľ nikto nehodnotil. Buďte prvý a pridajte Vaše hodnotenie.

Pridajte Vaše hodnotenie
Vaše hodnotenie:
Peter Ondruš

Peter Ondruš

Je absolventom lekárskej fakulty UK v Bratislave. Od roku 1979 pracoval na Chirurgickom oddelení/klinike Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, kde sa po obhájení atestácií a kandidátskej práce venoval všeobecnej a cievnej chirurgii. Počas prípravy v kardiochirurgii absolvoval v rokoch 1989-1990 dlhodobé odborné školenie na Kardiochirurgickej klinike v Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny v Prahe. Neskôr pôsobil ako primár Chirurgického oddelenia, NsP v Brezne a vo Svidníku. Od roku 2001 pôsobí v Kanade, kde pracuje na Kardiochirurgickej klinike v Mazankowski Alberta Heart Institute v Edmontone. Ako assistant clinical professor sa podieľa na výuke na Lekárskej fakulte v Calgary aj Edmontone.

Dr. Ondruš je autorom viac ako 20 odborných publikácii v zahraničných časopisoch. Jeho záľuba vo výskume vyústila do študijného pobytu na Chirurgickej klinike Univerzity v Sherbrooke, Québec , kde sa podieľal na výskume cievnych protéz a k účasti na skúmaní jedincov s výškovou chorobou v US Army Research Institute of Experimental Medicine. Jeho prednášky odzneli na viacerých domácich aj zahraničných sympóziách a fórach. V poslednom čase sa jeho pozornosť okrem chirurgickej praxe obracia na organizáciu a financovanie zdravotnej starostlivosti. Je autorom niekoľkých článkov a kapitoly Kanadský zdravotnícky systém vo vysokoškolskej učebnici Regionálna geografia Kanady autorky O. Slobodníkovej.

Predkladaná publikácia Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie je výsledkom niekoľkoročnej práce, prednášok a štúdia v tejto oblasti. Autor sa snaží sprístupniť informácie o organizácii, financovaní a výsledkoch jednotlivých krajín sveta združených vo Svetovej zdravotníckej organizácii. Ponúka aj pohľad na vplyv globalizácie v oblasti zdravotnej starostlivosti.

zdravotnicke-systemy.pdf
559 kB

Napíšte nám

Naše stránky používajú cookies na zabezpečenie plného rozsahu funkcií (registrácia/prihlasovanie, nákupný košík, online platba). Tieto cookies majú podľa účelu životnosť od 1 hodiny do 365 dní od ich vzniku. Ďalšie cookies môže ukladať analytická služba Google Analytics. Cookies neobsahujú osobné údaje v čitateľnej podobe a v žiadnom prípade sa nesprístupňujú tretím stranám. Ak nezmeníte nastavenie Vášho prehliadača, používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

ROZUMIEM A SÚHLASÍM