Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici 1992 – 2017

Mária Strenáčiková

Hodnotenie čitateľov

Titul je vypredaný

Podrobnosti o knihe

  • VydavateľKonzervatórium J. L. Bellu vo vydavateľstve PRO, s.r.o.
  • Vydanieprvé, 2017
  • Jazykslovenský (resumé 8 jazykov)
  • Počet strán240
  • Ilustráciefotografie
  • Formát21 x 28 cm
  • Väzbapevná, laminovaná
  • ISBN978-80-89057-67-2

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici je štvrtým a najmladším štátnym konzervatóriom na Slovensku. Poskytuje profesionálne špecializované štúdium v štyroch hlavných odboroch – hudby (hry na strunových nástrojoch, dychových nástrojoch, klavíri, akordeóne, organe, oddelenie cirkevnej hudby, dirigovania a kompozície), spevu, tanca (klasický, moderný ľudový) a hudobno-dramatického umenia (so zameraním na muzikál).

Škola bola založená v roku 1992 a za 25 rokov existencie počet jej študentov prekročil tisícku, ktorí našli uplatnenie v rôznych predstaveniach, koncertoch a na divadelných scénach. Zo súťaží doma i v zahraničí prinášajú vynikajúce ocenenia. Aktivity konzervatória významne prispeli k rozvoju kultúrneho života v Banskej Bystrici i širšom regióne, ako aj k propagácii slovenského talentu na medzinárodných pódiách.

Monografia podrobne mapuje históriu vzniku školy, osobnosti, ktoré ju pomohli dostať na dnešnú úroveň, profilové aktivity žiakov a pedagógov, podporu poskytovanú školským internátom. V prílohách záujemcovia nájdu kompletné menné prehľady študentov a zamestnancov.

Titul si môžete zakúpiť v Konzervatóriu J. L. Bellu

Mgr.art Milan Olšiak,Ph.D (27.12.2018)

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu

S ubiehajúcimi rokmi si s úžasom a vďačnosťou stále viac uvedomujem, že Božia láska, keď zaklopala na srdce autorky knihy Márie Strenáčikovej, mala s Konzervatóriom Jána Levoslava Bellu oveľa väčšie plány, ako iba vytvorenie miesta, ktoré by prijímalo na štúdium hudby, spevu, tanca mladých ľudí.

To, čo je v knihe skutočnou novotou, je cesta umelca, na ktorú sa títo mladí ľudia podujali a ktorá sa pre nich stala naozajstnou školou života, slobody a viery. Je to cesta, na ktorej dochádza k otvoreniu, formovaniu vnútorného talentu a osobnosti človeka ale i pádu a zlíhaniu, ktoré otvára srdce pre ďalší krok vpred, oživuje nádej a daruje hlbokú radosť, ktorú vždy hľadali.

Na týchto stranách knihy sa s vami túžil autor podeliť o niektoré zaujímavosti, ktoré vznikli na rozličných miestach a v rozličných situáciach, či veľkých významnych stretnutiach alebo počas spontánnych stretnutí budúcich mladých umelcov. Čítanie písmenok a myšlienok v knihe vzbudzuje u čitateľa jednoduché, ale pravdivé slová pretože sa zrodili v srdci, ktoré do hĺbky načúva životu a úspechov mladých ľudí a ich pedagógov. Sú to slová prežiarené reálnou skúsenosťou, ktoré žijú v nás. Som si istý, a myslím si že tieto myšlienky zrodené z pravej originality, z oduševnenej a nezištnej službe životu, majú čo povedať aj ďalším čitateľom.

V knihe som pochopil, že ak robíme niečo s láskou, so zanietením i radosťou, čas sa mení na večnosť. Prijímame mladých ľudí a snažíme sa odpovedať na potreby, ktoré majú dnes, neznepokojujeme sa tým, čo bude zajtra. Chceme spolu s nimi prežívať prítomnosť tak, ako žijú oni, plnú prekvapení, nočakávaných zvratov, úspechov, pocitov, bolesti, boja, prehier i radostí. Chceme si vzájomne pomáhať, aby sme nadobudli pozitívny pohľad na dar života, aby sme boli schopní úsmevu i vtedy, keď sa nám do očí tlačia slzy, schopní odpustenia, aj keď nám druhí odvrátia tvár, začať vždy odznova s dôverou bez ohľadu na urážky či negatívnu kritiku.

Pod pojmom život chcem preto v závere spomenúť i naše deti, ktoré su budúcnosť ľudstva, ktoré sa neustále rodia a rastú. Tento príbeh sa nikdy neskončí. Našou povinnosťou je dieťa hájiť, ochraňovať a pomôcť mu rozvinúť sa. ,,My všetci" pedagógovia sme povolaní napĺňať túto úlohu konkrétnymi skutkami počas dňa, darovaním dôvery, úprimným záujmom, hlbokým počúvaním, mlčaním vo chvíľach provokácie, dôslednosťou vo výchove, našou vlastnou vnútornou radosťou a slobodou.

V Banskej Bystrici 27.12 2018

Pridajte Vaše hodnotenie
Vaše hodnotenie:
Mária Strenáčiková

Mária Strenáčiková

Hre na klavíri sa venovala počas stredoškolského štúdia na gymnáziu u Viery Horváthovej, DiS. art.a potom na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity pod vedením Mgr. art. Melánie Hermanovej. Absolvovala odborné kreditové kurzy v USA na Montgomery College, Touro College, Alfred Universtiy a City University of New York. V roku 2005 získala certifikát na vyučovanie hudby v štáte New York. Od skončenia štúdia sa intenzívne venuje pedagogickej a vedeckej publikačnej činnosti.

Vyučovala hru na klavíri na ZUŠ v Lipanoch, na Katedre hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a pôsobila na viacerých zahraničných stredných školách. Od školského roku 1999/2000 pracuje (s prerušením) na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici a v súčasnosti aj na FMU a FDU Akadémie umení.

Napíšte nám

Naše stránky používajú cookies na zabezpečenie plného rozsahu funkcií (registrácia/prihlasovanie, nákupný košík, online platba). Tieto cookies majú podľa účelu životnosť od 1 hodiny do 365 dní od ich vzniku. Ďalšie cookies môže ukladať analytická služba Google Analytics. Cookies neobsahujú osobné údaje v čitateľnej podobe a v žiadnom prípade sa nesprístupňujú tretím stranám. Ak nezmeníte nastavenie Vášho prehliadača, používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

ROZUMIEM A SÚHLASÍM