Hodnotenie čitateľov

Vaša cena:

4,00 €Kúpiť knihu

Poštovné
zadarmo

Podrobnosti o knihe

  • Jazykslovenský
  • Vydanieprvé, marec 2009
  • Kategórialiteratúra faktu
  • PrekladRoman Mezencev
  • Grafika a sadzbaPeter Rosa
  • Počet strán352
  • Formát13 x 21 cm
  • Väzbapevná, s prebalom
  • ISBN978-80-89057-23-8

Predaj v Českej republike:
Společenské knihy, Joštova 10, 602 00 Brno, http://www.spolecenskeknihy.cz
Knihkupectví Hana Smílková, Filozofická fakulta MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno

„Curveball je skutočný špionážny príbeh, literatúra faktu, ktorá rozoberá jedno z najväčších spravodajských zlyhaní USA. Snažil som sa porozumieť intrigám a pochopiť prekrútené fakty, ktoré zamorili tento prípad. Príbeh, ktorý podávam, je založený na faktoch, ktoré som dokázal zozbierať a potvrdiť. Ako každý iný autor, písomné záznamy a spomienky účastníkov som dotvoril tak, aby ožili na stránkach knihy. Spoliehal som sa na svoje pozorovania, na tisíce strán verejne prístupných i súkromných dokumentov, na vlastný výskum a rozhovory s viac ako osemdesiatimi aktívnymi i vyslúžilými spravodajskými dôstojníkmi, štátnymi úradníkmi, vedcami a s inými zdrojmi v Nemecku, Veľkej Británii, Iraku, OSN, USA a inde. Do značnej miery som využil svoje spravodajské príspevky...“Bob Drogin „Do tejto ságy fascinujúcich omylov Drogin vdýchol život a vytvoril napätie, aj keď vieme, ako sa celý príbeh skončí...“The Wall Street Journal „Curveball so svojím skepticizmom a zaujatím predstavuje špičku investigatívnej žurnalistiky...“Boston Globe „Je to zásadná analýza politickej manipulácie tajných služieb. Ak pochopíme, ako nás Curveball zatiahol do Iraku, budeme lepšie pripravení na ďalšie kolo klamstiev prichádzajúcich z Washingtonu.“Robert Baer, autor knihy Nevidieť zlo „Drogin rozpráva príbeh Curveballa s dôrazom na intrigy a v rýchlom tempe, pričom podrobne zaznamenáva rastúcu snehovú guľu trápnych spravodajských omylov.“Los Angeles Times „Tento príbeh zámernej slepoty maskovanej za tajné služby je hodný pera Somerseta Maughama alebo Grahama Greena – a Drogin plne využil túto príležitosť.“New York Times Sunday Book Review „Najväčšie fiasko v dejinách tajných služieb.“Frederick Forsyth, autor knihy Šakal „Príbeh zlyhania CIA a administratívy USA má obecnejšiu platnosť – upozorňuje, že politici a byrokrati uprednostňujú manipuláciu pred službou občanom, a preto je nutné ich aspoň kontrolovať, keď sa už nedajú trestať.“

Editor

Igor Cibula, bývalý riaditeľ rozviedky SIS (17.3.2009)

Pootvorené dvere do zákulisia
Publikácia pootvorila dvere do zákulisia špionáže. Laici majú príležitosť poznať niektoré defektné stránky fungovania spravodajských služieb. Autor realisticky vylíčil vzťahy medzi spravodajskými dôstojníkmi a prezentoval problematiku takým spôsobom, že ani neprekvapuje, že kniha Boba Drogina zaujala aj profesionálov zo spravodajskej branže. Okrem tohto pohľadu publikácia odkrýva aj niektoré súvislosti, ktoré zapríčinili problémy USA po zvrhnutí S. Husseina v Iraku.
Pridajte Vaše hodnotenie
Vaše hodnotenie:

Špionážní příběh s neúprosností antické tragédie

Iráčan Rafid Ahmed Alwan vystudoval chemické inženýrství a v roce 1999 uprchl z Iráku do Německa. Nepřál si zůstat v uprchlickém táboře, chtěl občanství, peníze, dobrou práci a velký mercedes. Po prvních výsleších upoutal pozornost pracovníků Spolkové výzvědné služby (BND). Tvrdil, že zná tajemství iráckého programu bakteriologických zbraní. V roce 1998 byly z Iráku vyštvány inspekční skupiny OSN a v té době převládající společenský postoj politiků, veřej-nosti i médií byl, že Saddám Husajn zbraně hromadného ničení vlastní a že je dobře skrývá. “Každý to věděl“. Potvrdit se to nedalo, a vyvrátit to skoro nikdo nezkoušel, kromě Saddáma samého. Tato hrozba se brala jako fakt, o němž po-chybovali jen nemnozí, a tak v mezinárodním společenství zakořenil oprávněný strach.
BND přidělila zdroji krycí jméno Curveball, což mimo jiné v baseballu znamená točený, s falší vržený míč, jehož dopad lze jen obtížně dopředu odhadnout. Curveball citlivě uhodl, jaká historka zapadá do přání doby a co udrží zájem o něj samého. A tak irácký uprchlík svým hostitelům začal postupně předávat informace o tom, jak se irácké biologické zbra-ně vyrábějí a přepravují v mobilních laboratořích na mohutných kamionech. Problém byl jednoduše v tom, že si své informace vymýšlel, aniž se na to před rokem 2003 přišlo. Přepis zestručněných závěrů Curveballových výslechů puto-val složitou cestou přes Zpravodajskou službu amerického ministerstva obrany (DIA) nakonec až do CIA. Mezitím došlo k útokům z 11. září 2001. Na konci příběhu stojí vystoupení ministra zahraničí Spojených států Collina Powella v únoru 2003 v Radě bezpečnosti OSN. Powell ukázal světu na obrázcích Curveballovy kamiony a jeden ze spouštěčů invaze do Iráku byl na veřejné scéně. V Iráku se posléze žádné stopy po bakteriologických kamionech nenalezly.
Bob Drogin je oceňovaný investigativní reportér pracující pro Los Angeles Times. Kauza jej zaujala a v roce 2007 o ní vydal knihu s názvem CURVEBALL: Spies, Lies, and the Con Man Who Caused a War (Curveball: Špioni, lži a pod-vodník, který zapříčinil válku). Jak je v americké novinařině zvykem, Drogin hovořil s řadou zdrojů a příběh má dobře podložen.
Nechci naznačovat – a nečiní to ani sám Drogin – že Curveball byl jedinou příčinou vstupu do války, která pravděpo-dobně neměla být. Ale tato komponenta vzniku války v řetězci příčin, důsledků i náhod je tu detailně zmapována. Podle mého názoru znamená případ Curveball zpravodajské selhání daleko významnější než proslulé „nezabránění útokům“ z 11. září. Zatímco předvídat útok je práce pro věštce, ověřovat získané informace je pro zpravodajské služby prazá-kladní úkol a povinnost.
Drogin velmi pečlivě popisuje jednání článků řetězce; aktérů, z nichž žádný (samozřejmě kromě Curveballa) nebyl podvodníkem a neuvedl přímou lež. Nechci vše předem prozrazovat, ale nejvýznamnější selhání spatřuji na straně BND. Spolková zpravodajská služba sice během roku 2002 a 2003 Američanům naznačovala, že Curvebalovy informa-ce nejsou ověřené, ale nic více; Američany k němu nikdy nepustila, ani neuvedla jeho identitu. Pracovníci BND prostě z logiky věci museli stát za svým, aby nezpochybnili svou předchozí činnost. Jak v americké zpravodajské komunitě příběh o bakteriologických kamionech stoupal výš a výš až do politicko-strategických výšin, jeho všeobecnému přijetí a následnému využití nemohli zabránit ani ojedinělí střízliví odvážlivci. Nejvyšší patra už nechtěla poslouchat.
Nevyhnutelnost hromadění drobných chyb jedinců a nastavení systému se jeví hrozivě, jako příběh antické tragédie, v níž osudu nelze vzdorovat. Čtenář, který po knížce sáhne, většinou dopředu rámcově ví, o jaké události šlo a jak to dopadlo. Přesto se knížka čte jako nejnapínavější detektivka. Čtenář se dozví i detaily, které o zpravodajských službách málokdy vyjdou najevo; např. jak vznikají a putují zpravodajské písemnosti; jak probíhá informační tok; nebo jaké příčiny přimějí skupiny uvnitř jedné organizace k rivalitě a soupeření. Odkrývání pravdy od roku 2004 a konverze dříve zarputilých „věřících v kamiony“ je rovněž nesmírně poutavou částí knihy. Považuji tuto knížku za jednu nejvýznam-nějších, jaké jsem z oboru činnosti zpravodajských služeb četl. Může dokonce mít roli téměř učebnice pro manažment současných tajných služeb – názorně představuje celou škálu pochybení, kterých je třeba se napříště vyvarovat.
Máme možnost uvítat překlad této knížky do slovenštiny. Nakladatelství PRO z Banské Bystrice nalezlo pro překlad člověka z nejpovolanějších. Roman Mezencev, slovenský mikrobiolog, byl jedním z pracovníků mise UNMOVIC v Iráku. Překlad je zdařilý a čtivý. Nepatrné výtky ke zpravodajské terminologii neuvádím, abych nebyl za nenapravi-telného hnidopicha. Mrzí mne sice, že vydavatel vynechal poznámkový aparát o zdrojích (sám jsem jej v originále viděl a považuji za poctivý), ale uznávám, že běžný čtenář jej postrádat nebude.

Petr Zeman, bývalý ředitel ÚZSI
http://www.reflex.cz/Clanek35657.html

Iráčan, který vodil za nos několik tajných služeb

Mohl to být pěkný špionážní román. Možná by kritici autorovi vytýkali, že některé scény jsou přitažené za vlasy, ale i tak by museli uznat, že odvedl dobrou práci. Kniha Curveball se navíc čte velice lehce. Vlastně je na ní děsivá jenom jedna věc – vše, co popisuje, se skutečně stalo. A nutno dodat, že knihu výborně přeložil Roman Mezencev, který před válkou působil jako zbrojní inspektor OSN v Iráku.
Novinář z Los Angeles Times Bob Drogin odvedl skvělou práci, aby osvětlil pozadí informace o mobilních „výrobnách“ biologických zbraní, která posloužila jako jeden z argumentů pro zahájení invaze do Iráku. Byť role iráckého chemika a informátora Rafida Ahmeda Alwana byla zmíněna v řadě článků a knih, úplný popis toho, co se stalo, by měl být součástí učebnic, jak by neměly pracovat zpravodajské služby.
Curveball označuje v baseballu faleš – hod, který se stáčí doprava nebo doleva. Curveball bylo krycí jméno Rafida Ahmeda Alwana, který utekl v roce 1999 do Německa a začal spolupracovat s tajnou službou BND. Pod tímto jménem jej původně vedli Američané, kteří dostávali zprávy z jeho výslechů. Jak se ukázalo, šlo o tak trefné krycí jméno, že se k jeho autorství dodnes nikdo nepřiznal.
Alwan výměnou za lepší život vyšetřovatelům popisoval tajný program výroby biologických zbraní (čerpal mimo jiné i z internetu). Tvrdil, že se jako chemik podílel na výrobě těchto zařízení, a i přes některé pochybnosti se z něj postupně stal jeden z nejvýznamnějších zdrojů. Asi si každý pamatuje nebohého ministra zahraničí Colina Powella, jak před Radou bezpečnosti OSN v roce 2002 ukazuje nákresy Saddámových pojízdných továren na biologické zbraně. Tyto informace pocházely od Curveballa a byť CIA tvrdila, že je má potvrzené i z dalších zdrojů, nebylo tomu tak.
Většinu informací z Alwanových výslechů dostávali i spojenci, ale vyslechnout jej nikdo nemohl. BND si ho žárlivě střežila. Američané jeho minulost nebyli schopni ověřit, respektive se ani příliš nesnažili. Pravda vyšla najevo až po válce – jeho spolužáci o něm hovořili jako o dokonalém lháři, který byl vyhozen z práce a živil se mimo jiné jako taxikář.
Cena Droginovy knihy nespočívá ani tak v popisu toho, jak jeden irácký uprchlík dokázal vodit za nos několik tajných služeb. Důležité jsou detaily, které ukazují na zásadní selhání systému a lidí v něm. Jasně ukazují, co se stane, když převládne tzv. „groupthink“ (skupinové myšlení), když se vedení CIA stane součástí politiky, když jsou lidé nesouhlasící se závěry většiny vylučováni z rozhodovacího procesu, když jsou porušovány principy zpravodajské činnosti a když se přání stane nejenom otcem myšlenky, ale i činu. Drogin ukazuje, jak byla příprava na invazi do Iráku zfušovaná.

František Šulc
http://www.lidovky.cz/iracan-ktery-vodil-za-nos-nekolik-tajnych-sluzeb-f6m-/ln_noviny.asp?c=A090516_000085_ln_noviny_sko&klic=231562&mes=090516_0
Bob Drogin

Bob Drogin

Bob Drogin je dopisovateľom Los Angeles Times, ktorý sa venuje otázkam národnej bezpečnosti. Pracoval tiež ako zahraničný dopisovateľ Times v Juhoafrickej republike a na Filipínach. Bol ocenený viacerými cenami za žurnalistiku, vrátane Pulitzerovej ceny, Ceny Roberta F. Kennedyho za žurnalistiku a ceny Georgea Polka. Rozhovory s ním odvysielali Nightline, CNN, BBC, PBS, NPR a mnohé iné stanice. Žije v Silver Spring v štáte Maryland so svojou ženou a dvomi deťmi.

Roman Mezencev

Roman Mezencev

Slovenský vedec pôsobiaci v USA, v súčasnosti je vedecko-pedagogickým pracovníkom na polytechnickom inštitúte v Atlante, štát Georgia v USA, a členom viacerých zahraničných vedeckých spoločností.

Vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, vedecký smer organická chémia (biochémia); Lekárska fakulta UPJŠ, odbor farmakológ; postgraduálne štúdium, odbor bunková a molekulárna biológia na Polytechnickom inštitúte v Georgii (USA).

Prešiel viacerými zamestnaniami: 1993 – 1995 toxikológ na Ústave súdneho lekárstva FNLP a LF UPJŠ v Košiciach, intoxikácia a súdnolekárska biológia. 1997 – 1999 inšpektor v národnom organe Slovenskej republiky pre kontrolu zákazu chemických zbraní. 2000 zaradený do skupiny externých inšpektorov komisie UNMOVIC pre monitorovanie a verifikáciu likvidácie zbraní hromadného ničenia v Iraku; 2002 – 2006 inšpektor v biologickej sekcii komisie UNMOVIC. Podieľal sa na plánovaní inšpekčných operácií v Iraku, na analýze údajov získaných pri inšpekciách, ako inštruktor na výcviku biologických inšpektorov. 2002 – 2003 tímlíder biologického inšpekčného tímu v Iraku. 2007 vedecko pedagogický pracovník so zameraním na molekulárnu biológiu a epidemiológiu zhubných nádorov.

Ďalšie knihy od tohto autora:
curveball.pdf
193 kB

Napíšte nám

Naše stránky používajú cookies na zabezpečenie plného rozsahu funkcií (registrácia/prihlasovanie, nákupný košík, online platba). Tieto cookies majú podľa účelu životnosť od 1 hodiny do 365 dní od ich vzniku. Ďalšie cookies môže ukladať analytická služba Google Analytics. Cookies neobsahujú osobné údaje v čitateľnej podobe a v žiadnom prípade sa nesprístupňujú tretím stranám. Ak nezmeníte nastavenie Vášho prehliadača, používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

ROZUMIEM A SÚHLASÍM