Vaše ceny:

Tlačená kniha – Vypredané

PDF8,00 €Kúpiť PDF

Podrobnosti o knihe

  • Vydanieprvé, 2005
  • Autoriprof. Ing. Michal Kolcun, PhD.; doc. Ing. Vladimír Chladný, PhD.; doc. Ing. Ladislav Varga, PhD.; Ing. Ľubomír Beňa, PhD.; Ing. Stanislav Ilenin, PhD.; Ing. Peter Leščinský, PhD.; Ing. Marián Mešter, PhD.
  • RecenzentiDr.h.c. prof. Ing. Štefan Fecko, DrSc.; doc. Ing. Evžen Haluzík, PhD.
  • CopyrightTechnická univerzita Košice, ABB Elektro, s. r. o., Košice
  • DTPPRO, s.r.o.
  • Kategóriatechnická literatúra, elektrotechnika
  • Počet strán432
  • Formát15 x 23 cm
  • Väzbatvrdá, laminovaná
  • ISBN80-89057-09-8

Táto kniha je dostupná len ako eBook (PDF)

Formát: Adobe PDF

Elektronické knihy od nášho vydavateľstva sú k dispozícii výhradne kupujúcemu, ktorý ich môže používať na ľubovoľnom počte zariadení. Ich zdieľanie a iné rozširovanie je zakázané.

Súbory sú určené najmä na čítanie na obrazovke. Operácie kopírovanie, výber, úpravy nie sú povolené.

Všetky naše elektonické knihy sú chránené ochrannými prvkami, ktoré umožňujú jednoznačne identifikovať kupujúceho.

Odborná publikácia je venovaná teoretickým základom a metodikám riešenia z oblasti ustálených chodov a prechodných javov v elektrizačných sústavách. Pre lepšie pochopenie sú tu začlenené aj riešené príklady. Kniha je určená pre študentov, ale aj odborníkov z praxe elektroenergetiky a príbuzných odborov.

Knihu zatiaľ nikto nehodnotil. Buďte prvý a pridajte Vaše hodnotenie.

Pridajte Vaše hodnotenie
Vaše hodnotenie:
Michal Kolcun

Michal Kolcun

Absolvoval Elektroenergetickú fakultu na Moskovskom energetickom inštitúte v rokoch 1973 – 1979, kde ukončil aj vedeckú ašpirantúru v roku 1989. V roku 1993 habilitoval na docenta v odbore elektroenergetika na Fakulte elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, kde v roku 2000 inauguroval za profesora v odbore energetické a silnoprúdové inžinierstvo. Od roku 1979 pracuje na FEI TU v Košiciach, od 1999 ako vedúci Katedry elektroenergetiky.

Vo svojej pedagogickej a vedeckej práci sa špecializuje na problematiku prevádzky a riadenia elektrizačnej sústavy a aplikáciu počítačov v elektroenergetike. Je členom niekoľkých redakčných rád domáci a zahraničných časopisov, členom IEE, CIGRE, CIRED a WEC.

Vladimír Chladný

Vladimír Chladný

(*1947 – †2007) Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. odboru výroba, rozvod a využitie elektrickej energie. Externú formu ašpirantúry ukončil v roku 1980 na tej istej škole. V roku 1983 bol menovaný docentom v odbore elektroenergetika na Elektrotechnickej fakulte TU v Košiciach.

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia v roku 1970 nastúpil na Katedru elektroenergetiky FEI TU v Košiciach, kde postupne zabezpečoval predmety: Elektrárne, Prenos a rozvod elektrickej energie, Prechodné javy v ES, Ochrany v ES, Analýza porúch v ES. V rokoch 1983 až 1990 bol vedúcim Katedry elektroenergetiky. Odborne sa špecializoval na problematiku výpočtov poruchových stavov elektrických sietí, systémy chránenia a analýzu porúch v elektrizačných sústavách. Podieľal sa na riešení vedeckovýskumných úloh, grantových projektov a úloh e elektroenergetiky s konkrétnymi výstupmi pre prax. V roku 2002 sa stal v CIGRE Paríž pozorovateľom v študijnej komisii Ochrany a automatizácia.

Je autorom alebo spoluautorom 19 vysokoškolských skrípt a učebníc, publikoval viac ako 120 odborných článkov v domácich a zahraničných časopisoch a v zborníkoch na domácich a zahraničných konferenciách.

Ladislav Varga

Ladislav Varga

Absolvoval Elektrotechnickú fakultu VŠT v Košiciach v rokoch 1967 – 1972. Dizertačnú prácu obhájil v roku 1984 na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave ako externý ašpirant. V roku 1988 bol menovaný docentom pre odbor „Elektroenergetika“ na Elektrotechnickej fakulte VŠT v Košiciach. Od roku 2008 je vo funkcii profesora.

Od roku 1972 doteraz pracuje na Katedre elektroenergetiky FEI TU v Košiciach. Jeho pedagogická činnosť je zameraná do problematiky prenosu a rozvodu elektrickej energie, elektrických staníc, elektrických rozvodov a bezpečnej práce na elektrických zariadeniach. Špecializuje sa na problematiku prenosu a rozvodu elektrickej energie, a to konkrétne posudzovaním kvality rozsiahlych uzemňovacích sústav elektroenergetických zariadení a mechanických výpočtov vonkajších silových (elektrických) vedení.

Ďalšie knihy od tohto autora:
Ľubomír Beňa

Ľubomír Beňa

Vysokoškolské štúdium končil v roku 1998 na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 2002.

V súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre elektroenergetiky FEI TU v Košiciach. Vo svojej pedagogickej a odbornej činnosti sa orientuje na oblasť prenosu a rozvodu elektrickej energie, riadenia a optimalizácie prevádzky elektrizačných sústav a počítačovej analýze elektrických sietí.

analyza.pdf
1,5 MB

Napíšte nám

Naše stránky používajú cookies na zabezpečenie plného rozsahu funkcií (registrácia/prihlasovanie, nákupný košík, online platba). Tieto cookies majú podľa účelu životnosť od 1 hodiny do 365 dní od ich vzniku. Ďalšie cookies môže ukladať analytická služba Google Analytics. Cookies neobsahujú osobné údaje v čitateľnej podobe a v žiadnom prípade sa nesprístupňujú tretím stranám. Ak nezmeníte nastavenie Vášho prehliadača, používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

ROZUMIEM A SÚHLASÍM